Het einde van de zomervakantie is alweer in zicht. Van heerlijke lange zomeravonden in de tuin, tot spontane dagen aan het strand. Waarschijnlijk heb je er heerlijk van genoten, samen met je gezin. Het duurt nu niet lang meer voordat je kindje weer naar school gaat. Of het nu gaat om de eerste schooldag of een nieuw leerjaar, het vergt altijd wat extra aandacht. Want de teugels van de rust, ritme en regelmaat heb je vast een beetje laten vieren tijdens de vakantie en dat is ook helemaal niet erg zo nu en dan.

Terug in het schoolritme

Je kunt je voorstellen dat de overgang van vakantie naar een schoolritme soms voor wat problemen kan zorgen bij je kindje. Het is daarom belangrijk om langzaam weer terug te gaan naar het schoolritme. We delen graag een aantal tips met je om dit proces soepel te laten verlopen en de kleine te ondersteunen in deze fase van het jaar.

Hervat de oude bedtijd

Tijdens de vakantie is je kindje mogelijk wat later naar bed gegaan dan gewoonlijk. Misschien ben je op vakantie geweest en werden er overdag extra dutjes gedaan óf misschien juist overgeslagen. Kortom, het slaapritme zal er anders uit hebben gezien dan tijdens de schoolperiode. Zorg dat je kindje voordat het weer naar school gaat weer op zijn oude slaapritme zit. 

How to! 

Vervroeg de bedtijd van je kindje met 15 minuten per avond. Zorg dat het niet meer is, want dat heeft weinig effect. De melatonine aanmaak is dan nog onvoldoende, dus het is dan vrij lastig voor je kindje om in slaap te komen. Je kunt met deze routine het beste 10 tot 14 dagen voor de start van het nieuwe schooljaar beginnen.

Slaapritueel

We weten allemaal hoe belangrijk een slaapritueel is voor een kindje. Het zorgt voor duidelijkheid, voorspelbaarheid en de mogelijkheid om hierover te onderhandelen is nihil. Het is immers elke dag hetzelfde. Kies opnieuw voor een duidelijk en voorspelbaar slaapritueel mocht je deze iets hebben laten vieren tijdens jullie vakantie. 

How to! 

Zorg dat een slaapritueel niet langer dan 30 minuten duurt. Een slaapritueel kan bijvoorbeeld zijn: pyjama aandoen, plassen, tanden poetsen, verhaaltje lezen en naar bed gaan. Het advies is om in ieder geval alert te zijn op dat er geen contact met schermen tot 1 uur voor bedtijd is geweest. Het blauwe licht zou de aanmaak van melatonine, ons slaaphormoon, remmen.

Activiteiten overdag

Het advies hiervoor is: ga er op uit, laat je kindje lekker rondbanjeren in de natuur of in een speeltuin. Laat je kindje zich fysiek inspannen, het zal helpen om ‘s avonds gemakkelijk in slaap te vallen.

Voorkom een weerstand- en energiedip

Wist je dat genoeg slaap invloed heeft op je weerstand? Dit geldt uiteraard ook voor je kindje. Als je goed slaapt zal je meer cytokines produceren, zij zorgen ervoor dat witte bloedcellen gemakkelijker antistoffen aanmaken. Fijn en belangrijk voor je weerstand dus! Daarnaast zorgt slaap er ook voor dat het geheugen van je immuunsysteem wordt verbetert. Dit merk je bijvoorbeeld ook als je ziek bent. Je voelt dan dat je moe bent en wilt slapen. Je lichaam heeft op dat moment slaap nodig zodat je immuunsysteem beter zijn werk kan doen.

Het belang van een stabiele interne klok

Ook de interne klok van je kindje heeft invloed op zijn of haar immuunsysteem. Dat is dan ook de reden dat het zo belangrijk is dat de slaaptijden weer kloppen voordat je kindje weer naar school gaat. Het heeft direct invloed op de weerstand van je kindje. 

Hoe zit dat precies? Onze interne klok kan bepaalde cellen, macrofagen, programmeren die ervoor zorgen dat bepaalde bacteriën in je lichaam worden vernietigd. Hoe stabieler de interne klok, hoe beter deze cellen hun werk kunnen doen. 

How to!

Zorg dat de slaaptijden van je kindje elke dag hetzelfde zijn. Daarnaast zonlicht door buiten zijn hiervoor tevens van groot belang.

De kracht van Vitamine B12

Zoals we weten heeft voeding invloed op het immuunsysteem van je kindje. Het kan voorkomen dat je kindje een periode wat

Das Ende der Sommerferien ist schon in Sicht. Von herrlichen langen Sommerabenden im Garten bis hin zu spontanen Tagen am Strand. Wahrscheinlich hast du es zusammen mit deiner Familie richtig genossen. Es dauert nicht mehr lange, bis dein Kind wieder zur Schule geht. Ob es nun der erste Schultag oder ein neues Schuljahr ist, es erfordert immer etwas zusätzliche Aufmerksamkeit. Denn die Zügel von Ruhe, Rhythmus und Regelmäßigkeit hast du während der Ferien wahrscheinlich etwas locker gelassen, und das ist ab und zu auch überhaupt nicht schlimm.

Zurück in den Schulrhythmus

Du kannst dir vorstellen, dass der Übergang von Ferien zu einem Schulrhythmus manchmal Probleme bei deinem Kind verursachen kann. Es ist daher wichtig, langsam wieder zum Schulrhythmus zurückzukehren. Wir möchten gerne einige Tipps mit dir teilen, um diesen Prozess reibungslos zu gestalten und die Kleinen in dieser Phase des Jahres zu unterstützen.

Wieder zur alten Schlafenszeit zurückkehren

Während der Ferien ist dein Kind möglicherweise etwas später ins Bett gegangen als üblich. Vielleicht wart ihr im Urlaub, und es wurden tagsüber zusätzliche Nickerchen gemacht oder vielleicht gerade übersprungen. Kurz gesagt, der Schlafrhythmus wird anders ausgesehen haben als während der Schulzeit. Stelle sicher, dass dein Kind, bevor es wieder zur Schule geht, wieder in seinem alten Schlafrhythmus ist.

How to!

Verlege die Schlafenszeit deines Kindes jeden Abend um 15 Minuten vor. Stelle sicher, dass es nicht mehr ist, denn das hätte wenig Effekt. Die Melatoninproduktion ist dann noch unzureichend, daher ist es für dein Kind ziemlich schwierig, einzuschlafen. Es ist am besten, mit dieser Routine 10 bis 14 Tage vor Beginn des neuen Schuljahres zu beginnen.

Schlafritual

Wir alle wissen, wie wichtig ein Schlafritual für ein Kind ist. Es sorgt für Klarheit, Vorhersehbarkeit und die Möglichkeit zu verhandeln, ist praktisch nicht vorhanden. Es ist ja jeden Tag dasselbe. Wähle erneut ein klares und vorhersehbares Schlafritual, falls du es während eures Urlaubs etwas locker gelassen hast.

How to!

Stelle sicher, dass ein Schlafritual nicht länger als 30 Minuten dauert. Ein Schlafritual könnte beispielsweise sein: Schlafanzug anziehen, Toilette benutzen, Zähne putzen, Geschichte lesen und ins Bett gehen. Es wird empfohlen, jedenfalls darauf zu achten, dass bis zu 1 Stunde vor dem Schlafengehen kein Kontakt mit Bildschirmen bestand. Das blaue Licht würde die Produktion von Melatonin, unserem Schlafhormon, hemmen.

Tagesaktivitäten

Der Rat dafür ist: Geh raus, lass dein Kind in der Natur oder auf einem Spielplatz herumtollen. Lass dein Kind sich körperlich anstrengen, es wird helfen, abends leichter einzuschlafen.

Einen Widerstands- und Energieabfall vermeiden

Wusstest du, dass genügend Schlaf einen Einfluss auf deine Widerstandsfähigkeit hat? Dies gilt natürlich auch für dein Kind. Wenn du gut schläfst, wirst du mehr Zytokine produzieren, die dafür sorgen, dass weiße Blutkörperchen leichter Antikörper bilden. Gut und wichtig für deine Widerstandsfähigkeit also! Darüber hinaus verbessert der Schlaf auch das Gedächtnis deines Immunsystems. Dies merkst du zum Beispiel auch, wenn du krank bist. Du fühlst dich dann müde und möchtest schlafen. Dein Körper braucht zu diesem Zeitpunkt Schlaf, damit dein Immunsystem besser arbeiten kann.

Die Bedeutung einer stabilen inneren Uhr

Auch die innere Uhr deines Kindes hat Einfluss auf sein oder ihr Immunsystem. Das ist auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass die Schlafzeiten wieder stimmen, bevor dein Kind wieder zur Schule geht. Es hat direkten Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit deines Kindes.

Wie funktioniert das genau? Unsere innere Uhr kann bestimmte Zellen, Makrophagen, programmieren, die dafür sorgen, dass bestimmte Bakterien in deinem Körper zerstört werden. Je stabiler die innere Uhr, desto besser können diese Zellen ihre Arbeit machen.

How to!

Stelle sicher, dass die Schlafzeiten deines Kindes jeden Tag dieselben sind. Darüber hinaus ist Sonnenlicht durch Draußensein auch sehr wichtig.

Die Kraft von Vitamin B12

minder goed eet, dat jouw kindje een vegetarisch, veganistisch dieet heeft of gewoon niet altijd alle voedingsstoffen binnen krijgt. Hoe dan ook, het kan voorkomen dat jouw kindje een tekort aan vitamine b12 heeft. Ons lichaam kan namelijk zelf geen vitamine b12 aanmaken en is dan ook afhankelijk van het voedsel wat het binnenkrijgt. Vitamine b12 is wel erg belangrijk en heeft vele voordelen, welke ook kunnen helpen bij het (opnieuw) starten op school een een ondersteunende boost geven. Vitamine b12 helpt namelijk bij:

  • De aanmaak van rode bloedcellen
  • Vermoeidheid en moeheid
  • Ondersteunen van het immuunsysteem
  • Een goede weerstand
  • Goed functioneren van het geheugen, concentratievermogen en leerprestaties
  • Een goed werkend zenuwstelsel

Ben je op zoek naar een vitaminen B12 voor jouw kindje? Dan zijn onze Vitamine B12 Kinder Druppels wellicht het supplement dat je zoekt. Onze druppels zijn puur natuurlijk, zonder toevoegingen. Ook hebben we andere vitamines die de weerstand van de kleine kunnen ondersteunen. Ontdek ons assortiment op de website speciaal ontwikkeld voor kinderen.